Galina Podzolko on Fashion TV

Fashion Show Galina Podzolko spring-summer 2015

About fashiom show SS 2015 Galina Podzolko

Galina Podzolko © 2014